SISTEM PENGURUSAN e-TAKMIR MAIK

ID PENGGUNA :
KATALALUAN :


Tutup Panel
Selasa 20 Oct 2020M 4. Rabiul-Awal 1442H

INFO TAKMIR

Program Takmir Masjid dan Surau di negeri Kelantan telah bermula sejak tahun 1987. Program kerjasama antara Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ini melibatkan kelas pengajian agama Islam di masjid, surau dan tempat-tempat terpilih. MAIK bertanggungjawab untuk memilih dan melantik guru takmir berdasarkan kriteria yang ditetapkan manakala JAKIM bertindak menyediakan panduan program, kurikulum, dan menyalurkan peruntukan kewangan tahunan elaun guru takmir.

Objektif utama Program Takmir ialah memberi kefahaman dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam kepada masyarakat dalam usaha untuk melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar.

CARIAN GURU TAKMIR/JADUAL KULIAH TAKMIR

JAJAHAN TAKMIR

SEMAKAN TUNTUTAN ELAUN TAKMIR BULANAN

NOKP BARU
TAHUN/BULAN

SEMAKAN PENYATA BAYARAN ELAUN

NOKP BARU
TAHUN

KOMENTAR TAKMIR